theaterschool responsive groot

Theaterschool Noord-Holland is een stichting met als doel het stimuleren van creativiteit bij jongeren door zang, spel, dans, woord en muziek. Dit wordt vormgegeven in een presentatie, voorstelling, en al hetgeen in de ruimste zin des woords daarmee verband houdt. De stichting tracht haar doel te verwezenlijken door talent, veerkracht en identiteit van de jongeren verder te ontwikkelen en mogelijk de combinatie van schoolopleiding en theatervorming te versterken wat wellicht tot uitdrukking komt in hun persoonlijkheid, leerprestaties en sociaal handelen.

De website is gebouwd in WordPress.

Opdrachtgever

theaterschool logo