frontfinance responsive groot

Bij het maken van de website in 2012 was responsive design nog niet algemeen bekend. In 2014 is de hele website omgebouwd naar een website die op alle apparaten leesbaar is. Het nieuwe design is nog strakker en profileert Front Finance nog beter en het sluit volledig aan bij de wensen van de klant. De website is gebouwd in WordPress.

Opdrachtgever

frontfinance-logo